Ga naar de webshop

Noodton.nl

In Nederland is het allemaal goed voor elkaar, maar ook hier kan er iets gebeuren. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt of dat men tijdelijk het huis moet verlaten, bijvoorbeeld door explosiegevaar. Het is handig om voorbereid te zijn op dit soort situaties.

Denk vooruit, en zorg voor een Noodpakket.

Bezoek daarom onze webshop Noodton.nl