Eerste verdieping // Huishoudelijk // Elektrokoopjes.nl
Ga naar de webshop

Elektrokoopjes.nl

Webshop Elektrokoopjes.nl is een jonge, dynamische onderneming die in 2005 is begonnen met de verkoop van consumenten elektronica via het internet. Door het enthousiasme en inspanning van het gehele team, is Elektrokoopjes.nl erin geslaagd binnen een jaar tot de grotere spelers in deze markt te behoren. Elektrokoopjes.be werkt er hard aan om de klant nog meer tot dienst te kunnen zijn. Middelen waarmee Elektrokoopjes.nl dit wil bereiken zijn een betere service, meer afhaalfilialen en extra diensten, zoals het aanbieden van uitleen-aanhangers waarmee er eenvoudig zelf een bestellingen afgehaald kan worden.