Tweede verdieping // Reizen // Canvascompany.nl
Ga naar de webshop

Canvascompany.nl

De webwinkel Canvascompany.nl is marktleider in Nederland voor wat betreft het afdrukken van een foto op canvas. Canvascompany.nl was in 2004 een van de eerste partijen die met dit product op de markt kwam en heeft daarom een bekende naam opgebouwd. De afdrukken op canvas van Canvascompany.nl komen steevast als beste uit de bus. Zowel de Consumentenbond als het digitale fotografie magazine Zoom testte de Canvascompany.nl als beste.

De webshop Canvascompany.nl heeft de hoogste kwaliteitsstandaard, waardoor er naast duizenden particulieren ook vele professionele fotografen klant zijn van Canvascompany.nl. Naast voorgaande is het een groot voordeel dat de klant bij CanvasCompany kan kiezen uit elk denkbaar formaat en dat men de keuze uit twee framediktes heeft.