Tweede verdieping // Erotiek // Dvddownload.nl
Ga naar de webshop

Dvddownload.nl

Dvddownload.nl is een van de eerste "downloadshops" waar de consument ruim 3800 items legaal kan downloaden; speelfilms, pc-software, pc-games, cursussen, mp3 albums, muziek-dvd’s, kookrecepten, fotosets, wallpapers, textverhalen, audioverhalen en ook 18+ films.

De consumentenprijzen varieeren van 0,49 tot 9,95 per download.

dvddownload.nl is uitgeroepen tot beste legale downloadsite door de consumentenbond in oktober 2005 en ook met de rechthebbenden, de buma-stemra en de NVPI zijn contracten afgesloten zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de rechten & legaliteit van de films en muziek op deze site.